История

Възложител: Елаците-Мед АД
Проектант-технолог: EnviroChemie GmbH, Германия
Проектант от българска страна: Геопроект ЕООД
Изпълнител: Геострой АД
Период на изпълнение на проекта: 2018 – 2019

Елаците-Мед АД предприема всички мерки за успешното изпълнение на Програмата за опазване и възстановяване на околната среда в районите, в които дружеството оперира. През 2019 г. бе завършено строителството на пречиствателно съоръжение за дренажни води на хвостохранилище „Бенковски-2“. Новото  съоръжение е по технология на EnviroChemie GmbH, Германия. 

Технологията на пречистване включва три модула пясъчни филтри с непрекъснато действие, като на изхода на пречиствателно съоръжение се гарантират съдържания на неразтворени вещества в заустваните води под емисионните ограничения.

В началото на 2019 г. бяха проведени 72-часови проби при експлоатационни условия на съоръжението, като предстои въвеждането му в редовна експлоатация. 

Реализирането на проекта е добра практика в областта на устойчивото развитие и намирането на баланс между икономически, социални и екологични приоритети на дружеството.

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.