История

Затежняване и надграждане на основната стена на хвостохранилище "Челопеч"

Възложител: Челопеч Майнинг ЕАД
Изпълнител: Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта: май 2010  – март 2011

Описание на проекта:

Целта на проекта е чрез затежняване и надграждане на основната стена на хвостохранилището да се осигурят допълнителни обеми за депониране на хвоста, генериран при миннодобивната дейност на Челопеч Майнинг. По този начин се постига увеличаване на експлоатационния живот на съоръжението без да се променя технологията на депониране и хидротранспортната система.

Геотехмин ООД приключва работата по проекта, спазвайки амбициозния си план да изпълни насипните работи за 11 месеца и без да спира експлоатацията на съоръжението.

Състав и обем на извършените работи:

 • изсичане и изкореняване на дървета и храсти – 32 777 кв.м.
 • изкоп на хумус – 29 500 куб.м.
 • скален насип – 464 868 куб.м.
 • пътища с трошено-каменна настилка – 1 200 м
 • стоманобетонови канавки – 408 м
 • мониторингова система – 24 бр. пиезометри, 25 бр. контролни маркери и 1 бр. наблюдателен кладенец
 • армирана стена – 825 куб.м.
 • укрепване с габиони – 216 куб.м.

*****
Реконструкция и модернизация на Обогатителна фабрика "Челопеч"

Възложител: Челопеч Майнинг ЕАД
Изпълнител: Геотехмин ООД
Период на изпълнение на проекта: юли 2009  – май 2011

Описание на проекта:

Геотехмин е изпълнител на следните проекти за модернизация на обогатителната фабрика на Челопеч Майнинг:

 • бетонови работи и изграждане на фундаменти за инсталация за подготовка на смес за запълване на иззетите камери;
 • изграждане на основи на резервоарни зони "Флотация" и "Варово стопанство";
 • реконструкция на водохващания "Грошовица 1" и "Грошовица 2" и водопровод до Събирателна шахта 1 от водоснабдяването на с. Църквище, община Златица;
 • земно-изкопни и строителни работи в Зона 15 за обработка на концентрат;
 • реконструкция на пътя за достъп до шахта Вентилатор "Север".

Една от особеностите на всички тези проекти е, че строително-монтажните работи се изпълняват без да се нарушава производствения процес в действащите съоръжения и цехове и при стриктно спазване на специфичните вътрешни правила на възложителя по отношение на сигурността и охраната на труда.

Състав и обем на извършените работи:

 • изкопаване и транспортиране до депо на земни почви – 2610 куб.м.
 • уплътнен обратен насип от структурен материал – 3300 куб.м.
 • бетонови работи, включително кофраж, арматура и анкериране – 1230 куб.м.
 • разрушаване на съществуващи стоманобетонови елементи – 110 куб.м.

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.