История

Възложител: Община Ботевград
Изпълнител: Пътстрой-92 АД – партньор в обединение "Инфрастрой"
Период на изпълнение: декември 2010 – ноември 2012


Описание на проекта:

Това е вторият най-голям проект по приоритетна ос 2 на ОП "Околна среда 2007-2013" след депото за неопасни отпадъци "Садината" на Столична община, което също се изпълни от обединение с водещ партньор Геотехмин ООД.

Регионалното депо се простира на площ от около 130 дка и се намира на 2 км северно от гр. Ботевград, в землището на с. Трудовец. Състои се от две клетки с обща площ 62 450 кв.м.

Проектът е изпълнен по най-добрите налични технологии и включва изграждане на първа клетка на депото (33 000 кв.м.), стопански двор с площ 3 645 кв.м., вътрешна инфраструктура и 6 600 кв.м. експлоатационни пътища, довеждаща инфраструктура (път, водопровод и електрозахранване), близо 48 000 кв.м. прилежащи зелени площи и ремонт на мостово съоръжение.

Обединение "Инфрастрой" изпълнява следните съоръжения:

 • ограждащи диги
 • канавки за повърхностни води
 • изолация по дъното и вътрешните откоси на ограждащите диги за предпазване на почвата и подземните води от въздействието на отпадъците и инфилтрата
 • дренажна система за улавяне и отвеждане извън клетките на инфилтрата
 • тръбопровод за заустване на инфилтрата в помпена станция с ретензионен басейн
 • вертикални газоотвеждащи кладенци и газов дренаж за улавяне на отделения биогаз, който съдържа повече от 50% метан

Състав и обем на извършените работи от Пътстрой-92:

 • изкопни работи – 58 870 куб.м.
 • насипни работи – 22 100 куб.м.
 • носещ слой трошен камък и пътна основа – 5 550 куб.м.
 • бетонови работи – 1 680 куб.м.
 • асфалтобетон – 2 456 тона
 • HDPE фолио – 480 кв.м.
 • HDPE тръби – 1 020 м
 • облицовани отводнителни окопи – 2 064 м
 • габиони – 626 бр.

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.