История

Възложител: Община Габрово
Изпълнител: Обединение “Еко Гео Димас” (с партньор Геострой АД)
Период на изпълнение на проекта: 2013 - 2015

Реконструкцията и модернизацията на общинското депо за твърди битови отпадъци за нуждите на общините Габрово и Трявна е един от големите инфраструктурни проекти в България. Като член на обединение “Еко Гео Димас” Геострой АД  участва в реализацията на проекта, финансиран по Приоритетна ос 2 на ОП Околна среда 2007-2013“.

Значителна част от строителните и монтажните  работи бяха изпълнени в границите на действащо сметище, в пълна координация с обслужващите депото и без да се наруши нормалния ритъм на работа на съоръжението.

Подобектите, изпълнени от Геострой, са: клетка за твърди битови отпадъци, вътрешни площадкови пътища, ретензионен басейн за филтрационни води, площадка за обезвреждане на депониен газ, автомобилна везна, дезинфекционен трап, площадка за измиване на автомобилни гуми, площадка за измиване на контейнери и сметоизвозни автомобили, административна сграда, площадка за компостиране, хале за зреене на компоста, гараж с работилница, склад за резервни части и консумативи, площадка за сепариране и подпорна стена, площадково ВиК, площадково електро, мониторингови сондажи, вертикална планировка и настилки, ограда, външни довеждащи връзки.

 

 

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.