История

Възложител: Община Самоков
Изпълнител: Геотехмин ООД
Период на изпълнение: 2014 - 2015


Описание на проекта

През ноември 2014 г. Геотехмин ООД сключи с община Самоков договор за изпълнение на „Строителство на РЦУО Самоков - 1-ви етап и външни връзки”, част от проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков)“. Проектът се финансира по  приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на ОП "Околна среда 2007-2013".

Първият етап от проекта предвижда изграждане на клетка за депониране на отпадъци, обслужващата я  инфраструктура, основните сгради и съоръжения към нея, както и външните връзки. Бъдещият Регионален център за управление на отпадъците ще обслужва четирите общини Костенец, Ихтиман, Долна баня и Самоков. Проектът е от голямо значение за този регион и е поредният екологичен проект, който се изпълнява от групата фирми ГЕОТЕХМИН. Неговото изпълнение трябва да завърши през 2015 г.

Геострой АД и Бекастрой ЕАД, които са част групата ГЕОТЕХМИН, са подизпълнители по проекта.

В обхвата на дейностите на Геострой АД  влиза изграждането на съоръженията и сградите от административната зона и от площадката за третиране на отпадъци: административна сграда, помпена станция , буферен резервоар, сгради и съоръжения за пречистване на инфилтрат, питейно водоснабдителен водопровод, електрозахранване, гараж и др.

Бекастрой ЕАД ще извърши изграждането на приемна зона и инженерна инфраструктура; вертикална планировка на тротоари и алеи; площадков питеен и противопожарен водопровод; битова канализация; инфраструктура на технологична зона; вътрешни експлотационни пътища,  както и външните връзки на депото – канализация, водоснабдяване, електрозахранване и път за достъп.

Бекастрой като лидер на „Обединение чистота БКС-С 2014 г.” започна изпълнението на друг обект, също част от изграждането на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков),, чийто предмет е "Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталации” на твърди битови отпадъци (ТБО). Предвиден е за разработване  инвестиционен проект в работна фаза и изграждане на две метални конструкции за сепариращата и компостиращата инсталации и бетонна площадка за разделяне и събиране на ТБО. Бекастрой ще изпълни СМР по проекта.

 

 

История

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.