Бизнес направления

Геострой АД е сред водещите строителни компании в България. С натрупания си 17-годишен опит в изпълнението на разнородни обекти от инфраструктурното, гражданското, промишленото, екологичното, минното и хидротехническо строителство, дружеството предоставя на възложителите си широк спектър от компетенции и услуги.

Историята на компанията започва през 2005 г., когато управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов взема решение да се създаде специализирана компания с наименование „Геострой“ за изпълнение на строителни дейности в рамките на група ГЕОТЕХМИН.

През 2014 г. компанията става приемник на строителния и офертния потенциал на Геотехмин ООД, включително екип и технически ресурси. Благодарение на своя опит, на експертизата на специалистите от групата и с помощта на ГЕОТЕХМИН, Геострой АД бързо се разраства и утвърждава като пример за качество, отговорност и коректност в строителния бранш.

Геострой АД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група. 

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления: 

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

 • МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО метростанции, тунели, шахти за ТБМ, съпътстващи подземни съоръжения, вертикална планировка
 • ПЪТНО И ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВОмагистрали, пътища, пътни съоръжения и комуникационни мрежи, самолетни писти и прилежащи летищни съоръжения, железопътна инфраструктура
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – системи за третиране на битови и промишлени отпадъци, включително депа
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИпречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водопроводни, дренажни и канализационни системи и помпени станции и др.
 • ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО
 • БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 • ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ
 • МИНЕН ИНЖЕНЕРИНГ - трошачни инсталации, флотационни съоръжения, транспортни и хидротехнически тунели и галерии

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ, ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ
 • ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ
 • ХРАМОВО СТРОИТЕЛСТВО

МИННА ДЕЙНОСТ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

ЕКИП И РЕСУРСИ

В Геострой АД работят квалифицирани инженерно-технически кадри и добре обучени специалисти и работници, които могат да реализират качествено и в срок значими и сложни проекти. Компанията разполага с необходимата за дейността си съвременна тежка и лека механизация, транспортна и подемна техника, автотранспорт.

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ

В Геострой АД е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ), която въвежда общ подход за интегрирано прилагане на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (качество, околна среда, системи за управление на здравето и безопасността при работа).

Съществено предимство при реализацията на специализирани проекти е наличието на:

 • Разрешително за  извършване на технологични взривни работи и употреба на взривни вещества;
 • Регистрация за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци за България;
 • Правоспособност за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, поддържане и преустройство на разпределителни газопроводи и отклонения, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и прилежащите им съоръжения за природен газ;
 • Лиценз за автомобилен превоз на товари на територията на Република България.

ЧЛЕНСТВА

 • Камара на строителите в България
 • Пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Редовен член на Българската търговско-промишлена палата
 • Колективен член на НТС по минно дело, геология и металургия
 • Българска минно-геоложка камара
 • Българска асоциация по водите
 • Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура“
 • Индустриален клъстeр Средногорие
 • Българско общество по строително право, в което е и учредител
 • Американска търговска камара в България
 • Българска асоциация по управление на проекти в строителството, в което е и учредител
 • Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
 • Българска браншова камара „Пътища“

НАГРАДИ

Геострой АД е носител на специална награда за цялостен принос, три златни и две сребърни награди за постигнати най-добри резултати във високото строителство в раздел „големи компании“ на престижната годишна класация "Топ 50+" на Камарата на строителите в България. Проекти на компанията са отличени с награди „Сграда на годината“, „Най-добър-строител“  и други престижни отличия. 

КОНТАКТИ
София 1404, ул. "Боянски водопад" 106

Д-р инж. Владимир Вутов
Изпълнителен директор
тел.: +359 2 902 40 90
факс: +359 2 958 20 14
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.geostroy.com

Бизнес направления

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.