Бизнес направления

ГЕОТЕХМИН притежава дългогодишен опит и експертиза в подготовка, изпълнение и управление на проекти и системи, решения и услуги в областта на енергетиката и по опазване и възстановяване на околната среда. Те включват:

 • Проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на електрически системи, мрежи и съоръжения
 • Проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на ветроенергийни и водноелектрически централи и съоръжения
 • Проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на съоръжения и оборудване в улично, индустриално и интериорно осветление
 • Провеждане на енергийни и енергоефективни обследвания на сгради и съоръжения, машини и съоръжения, технологични и производствени системи
 • Управление веригата на снабдяване и логистика на горива, разработване и предлагане на транспортни енергийни решения
 • Договориране и управление на портфейли електрическа енергия за сградни и индустриални енергийни потребители
 • Прогнозиране и управление на потребителски баланси и товари на свободен пазар на електроенергия
 • Разработване и поддържане на оценки на въздействието върху околната среда
 • Разработване и управление на програми за привеждане на минни и промишлени обекти в съответствие със законовите и нормативни изисквания
 • Проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на хвостохранилища;
 • Разработване на решения по техническа и биологична рекултивация на замърсени терени
 • Разработване на решения и услуги по природосъобразно управление на депа минни, промишлени и битови отпадъци
 • Проектиране и изграждане, експлоатация и поддръжка на модерни пречиствателни станции и съоръжения.

Енергео ЕООД реализира част от фирмената политика в областта на енергийния мениджмънт и опазването на околната среда.

 

 

 

Бизнес направления

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.