Новини

май 2017

На 24 май 2017 г. Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД наградиха победителите в конкурса „Съкровища от миналото – животът и трудът на хората от моя край“. Васил Горанов, художник и член на журито, Стойно Стойнов, директор Обогатителен комплекс в с. Мирково и инж. Валентин Цацов, директор на Рудодобивен комплекс в гр. Етрополе  наградиха 84 деца, класирани в конкурсните категории рисунка, статия и интервю. 

август 2017

Във връзка с Решение № 174-А1/2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Взривна фабрика Елаците към Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед АД, гр.Етрополе, Софийска област, на основание чл. 20, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.), Елаците-Мед АД съобщава на потенциално засегнатата общественост и на обектите с обществено предназначение на територията на общ.

Етрополе за разработена информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на Взривна фабрика „Елаците”.

Пълен текст на информацията може да видите тук.

Новини

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.