Новини

октомври 2017

Проф. д-р Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, и г-н Хироаки Анзай, президент на японската компания Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТEC) подписаха Меморандум за разбирателство, който предвижда предаване на технически умения от Геотехмин ООД на млади геолози и минни инженери от японската компания.

март 2018

Елаците-Мед АД провежда за осми пореден път лятна Стажантска програма. Тя стартира с представянето ѝ в Ден на кариерата, организиран от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”.

Стажантската програма дава възможност на младежи, завършили III, IV и V курс на технически и икономически специалности от различни висши учебни заведения, както и на млади специалисти без стаж по специалността, да преминат летен стаж. Той е платен и се провежда в реална работна среда в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе и в Обогатителен комплекс, с. Мирково от юли и до септември.

За лятна Стажантска програма 2018 могат да кандидатстват завършили следните специалности: разработване на полезни изкопаеми; обогатяване и рециклиране на суровини; сондиране, добив и транспорт на нефт и газ; маркшайдерство и геодезия; механизация на минното производство; автоматика, информационна и управляваща техника; електроенергетика и електрообзавеждане; електроника; геология; геология и геоинформатика; хидрогеология и инженерна геология; комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето; телекомуникации; химично инженерство; технология и управление на транспорта; хидротехническо строителство; строителство на сгради и съоръжения; транспортно строителство; международни икономически отношения; икономика и управление на индустрията; управление на човешките ресурси; бизнес администрация; управление на туристически дейности.

Летният стаж е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството. Досега в стажантските програми са участвали повече от 190 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед АД.

Новини

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.