Новини

май 2017

Със символична първа копка на Гергьовден Елаците-Мед АД постави началото на проект за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали – доломити от находище „МИАЛ“, разположено в землището на с. Мирково, Софийска област.

август 2017

Във връзка с Решение № 174-А1/2017 г. на Изпълнителната агенция по околна среда за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на Взривна фабрика „Елаците” към Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД, гр.Етрополе, Софийска област, на основание чл. 20, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.), „Елаците-Мед” АД съобщава на потенциално засегнатата общественост и на обектите с обществено предназначение на територията на общ. Етрополе за разработена информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на територията на Взривна фабрика „Елаците”.

юли 2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), Елаците-Мед АД съобщава на заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за „Площадка за декомпресиране на природен газ и промишлена газова инсталация в топлосилов цех на Обогатителен комплекс „Елаците“, с. Мирково, общ. Мирково, обл. Софийска.

май 2017

На 24 май 2017 г. Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД наградиха победителите в конкурса „Съкровища от миналото – животът и трудът на хората от моя край“. Васил Горанов, художник и член на журито, Стойно Стойнов, директор Обогатителен комплекс в с. Мирково и инж. Валентин Цацов, директор на Рудодобивен комплекс в гр. Етрополе  наградиха 84 деца, класирани в конкурсните категории рисунка, статия и интервю. 

май 2017

В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май официално бе открит комплекс „Етропóлия“. Модерната и атрактивна многофункционална сграда в центъра на Етрополе е част от инвестиционната програма на Елаците-Мед АД.

Новини

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.