Бизнес направления

Геострой АД е сред водещите строителни компании в България. Наследник на опита и ресурсите на ГЕОТЕХМИН, дружеството е с дългогодишна история в изпълнението на разнообразни и мащабни проекти. Геострой предоставя на клиентите си широк спектър от качествени услуги благодарение на разнородните си компетенции и потенциал. Геострой е вписано в Централния професионален регистър на строителя за извършване на всички категории строителни дейности от І до V група. 

Дружеството успешно развива своята дейност в следните направления:

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

 • МЕТРОСТРОИТЕЛСТВО метростанции, тунели, шахти за ТБМ, съпътстващи подземни съоръжения, вертикална планировка
 • ПЪТНО И ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВОмагистрали, пътища, пътни съоръжения и комуникационни мрежи, самолетни писти и прилежащи летищни съоръжения, железопътна инфраструктура
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ – системи за третиране на битови и промишлени отпадъци, включително депа
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИпречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водопроводни, дренажни и канализационни системи и помпени станции и др.
 • ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО
 • БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

 • ИНДУСТРИАЛНИ СГРАДИ
 • МИНЕН ИНЖЕНЕРИНГ - трошачни инсталации, флотационни съоръжения, транспортни и хидротехнически тунели и галерии

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКИ ОБЕКТИ

 • МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ, ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ
 • ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ
 • ХРАМОВО СТРОИТЕЛСТВО
 • МИННА ДЕЙНОСТ
 • ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

СЕРТИФИКАТИ И ЛИЦЕНЗИ

В Геострой АД е внедрена Интегрирана система за управление (ИСУ), която въвежда общ подход за интегрирано прилагане на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011 (качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд).

Съществено предимство при реализацията на специализирани проекти е наличието на:

 • Разрешително за  извършване на технологични взривни работи и употреба на взривни вещества;
 • Регистрация за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци за България;
 • Правоспособност за поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност, поддържане и преустройство на разпределителни газопроводи и отклонения, газорегулаторни и газоизмервателни пунктове и прилежащите им съоръжения за природен газ;
 • Лиценз за автомобилен превоз на товари на територията на Република България.

ЧЛЕНСТВА

 • Камара на строителите в България
 • Пълноправен член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
 • Редовен член на Българската търговско-промишлена палата
 • Колективен член на НТС по минно дело, геология и металургия
 • Българска минно-геоложка камара
 • Българска асоциация по водите
 • Индустриален клъстер „Подземна инфраструктура“
 • Индустриален клъстeр Средногорие
 • Българско общество по строително право, в което е и учредител
 • Американска търговска камара в България
 • Българска асоциация по управление на проекти в строителството, в което е и учредител
 • Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
 • Българска браншова камара „Пътища“

НАГРАДИ

Геострой е носител на три златни и две сребърни награди за постигнати най-добри резултати във високото строителство в раздел „големи компании“ на престижната годишна класация "Топ 50+" на Камарата на строителите в България.

КОНТАКТИ
София 1404, ул. "Боянски водопад" 106

Д-р инж. Владимир Вутов
Изпълнителен директор
тел.: +359 2 902 40 90
факс: +359 2 958 20 14
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.geostroy.com

Бизнес направления

Truck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Storage

Vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.